Opis xml

Produkt

<o 
   id="type int - id produktu" 
   url="type String - adres produktu" 
   price="type float - cena netto produktu" 
   gross_price="type float - cena brutto produktu"      
   symbol="type int - symbol produktu"     
   is_new="type boolean - czy produkt jest nowoscia"
   is_promotion="type boolean - czy produkt jest w promocji"
   pcs_in_a_box="type int - ile sztuk jest w jednym opakowaniu"
  >

   <cat id="type int - id kategorii" ><![CDATA[type String(255) - nazwa kategorii w ktorej wystepuje produkt]]></cat>

   <name><![CDATA[type String(255) - nazwa produktu]]></name>

   <desc><![CDATA[type String(1500) - opis produktu]]></desc>

   <material><![CDATA[type String(500) - skład produktu]]></material>

   <imgs>      
     <main url="type String(255) - adres obrazu głównego produktu"/>      

     <i url="type String(255) - adres dodatkowego obrazu produktu"/>      
     <i url="type String(255) - adres dodatkowego obrazu produktu"/>      
   </imgs>

   <manufacturer><![CDATA[type String(250) - nazwa producenta]]></manufacturer>

   <promotion>
     <start_date>type DateTime - data rozpoczecia promocji</start_date>
     <end_date>type DateTime - data zakonczenia promocji</end_date>
     <value>type float - wartość procentowa promocji</value>      
   </promotion>     

   <new>
     <start_date>type DateTime - data rozpoczecia nowości</start_date>
     <end_date>type DateTime - data zakończenia nowości</end_date>
   </new>         

   <attributes>     
      <attribute 
        size="type String(255) - rozmiar produktu" 
        color="type String(255) - kolor produktu" 
        available="int - liczba reprezentujaca stan magazynowy" 
      >      
        <ean value="type String(25) - kod ean">
        <i url="type String(255)" - adres obrazu reprezentujacy kolor atrybutu />        
      </attribute>                                        
   </attributes>            

   <related>     
     <product id="type int - id produktu powiązanego" />     
   </related>            

   <size-chart>type string - link do obrazu z tabelą rozmiarów</size-chart>
  </o>
  Elementy opcjonalne to:
  desc, main, i, promotion, new, attributes

Kategoria

Plik kategorii przedstawia drzewo kategorii. Kategorie te zawierają dodatkowe informacje. Atrybut is_filter określa sposób prezentacji kategorii. Na naszej stronie taką kategorię prezentujemy jako filtr nie jako kategorię, ale nie jest to obligatoryjne.

<category id="type int - id kategorii" is_filter="type bool - czy kategoria jest filtrem">
  <name>type string - nazwa kategorii</name>
  <children>type array - lista subkategorii</children>
</category>