Reklamacje

1.     
W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub widoczne są próby jej otwierania (np. naruszona taśma firmowa z logo WEGA s.c.) należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, w przeciwnym wypadku reklamacje ilościowe oraz stanu opakowań przesłanych towarów nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje towarów objętych gwarancją producenta rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez WEGA s.c. reklamowanego towaru.
3. Reklamacje pozostałych towarów rozpatrywane są w trybie rękojmi, art. 556-576 Kodeksu cywilnego.